Αμάξωμα και βασικές έννοιες: Η βαφή στην παραγωγή

Αμάξωμα και βασικές έννοιες: Η βαφή στην παραγωγή

Διαδικασία της βαφής αμαξώματος στην παραγωγή

Η διαδικασία της βαφής στην παραγωγή γίνεται σε μία αυτόματη γραμμή η οποία είναι έτσι προσαρμοσμένη για το καλύτερο αποτέλεσμα

Διαδικασία βαφής στην παραγωγή.

Γαλβανισμένες λαμαρίνες

Είναι οι λαμαρίνες που έχουν μία στρώση ψευδαργύρου. Αυτή η στρώση του ψευδαργύρου προστατεύει την λαμαρίνα απο διάβρωση. Σε μικρές ζημιές στο φίλμ " του χρώματος ο ψευδάργυρος που αποκαλύπτεται οξειδώνεται. Ο χάλυβας προστατεύεται από το "Φαινόμενο θυσίας του ψευδαργύρου".

Η στρώση της λαμαρίνας του χάλυβα με ψευδάργυρο γίνεται ηλεκτρολυτικά η μέσω εμβάπτισης σε τήγμα ψευδαργύρου.

Η στρώση μπορεί να γίνει από την μία η και τι δύο πλευρές. Το πάχος του στρώματος του ψευδαργύρου είναι ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής μεταξύ 5 -10μΜ.

Το γαλβάνισμα εν θερμώ το αναγνωρίζεται από την επιφανειακή δομή. Το γαλβάνισμα στην εξωτερική πλευρά της λαμαρίνας που είναι για βάψιμο γίνεται ηλεκτρολυτικά.

Διπλά γαλβανισμένη λαμαρίνα


Προετοιμασία λαμαρίνας: Καθαρισμός και Απολίπανση

Για την βαφή του αμαξώματος στην παραγωγή σε πρώτη φάση αυτό καθαρίζεται και απολιπαίνεται. Το αμάξωμα βυθίζεται σε μία πισίνα καθαρισμού και τελικά ψεκάζεται με διαλύματα απολίπανσης.

Μετά το ξέβγαλμα και στέγνωμα έχουν απομακρυνθεί από το αμάξωμα όλα τα υπολείμματα λίπους.

Φωσφάτωση

Κατά την φωσφάτωση το αμάξωμα βυθίζεται σε μία πισίνα η οποία περιέχει διάφορα διαλύματα φωσφωτικών αλάτων.

Έτσι δημιουργείται ένα κρυσταλλικό μεταλλικό στρώμα φωσφώρου στο αμάξωμα. Αυτό σημαίνει: Καλή πρόσφυση και αντιδιαβρωτική προστασία.

Καθαρισμός και απολίπανση

Πηγή: www.tosynergeio.gr

ISO2008

ISO2008

Γραπτή Εγγύηση

Γραπτή Εγγύηση

Παραλαβή & Παράδοση στο χώρο σας

Παραλαβή & Παράδοση στο χώρο σας